Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

De Keerkring - Afdeling VSO Welkom op de website van de Keerking, een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Zoetermeer. U vindt hier informatie over wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten als (aankomend) ouder van een kind op onze school.

 

 

Identiteit


De Keerkring - Afdeling SODe Keerkring is een algemeen bijzondere school voor zeer moeilijk lerenden. De school is algemeen toegankelijk en besteedt veel aandacht aan normen en waarden en een veilige omgeving. De humanistische basishouding is terug te vinden in het klimaat van de school en in de positieve instelling naar leerlingen en de omgeving. 

Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door het bestuur van de Stichting RESPONZ.

 

Missie en visie

Onze missie luidt: ‘Maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid’.

Het onderwijs op de Keerkring streeft door opvoeding, vorming en ontwikkeling naar een voor iedere leerling maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid.

Op deze manier willen wij bereiken dat de leerling op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en algemeen maatschappelijk functioneren zo optimaal mogelijk geïntegreerd kan samenleven met anderen.

 

De doelgroep Zeer Moeilijk Lerend

De KeerkringDe samenstelling van onze doelgroep is door onze status van verbrede toelating (voor leerlingen met een grotere begeleidingsbehoefte) zeer divers.

Onze leerlingen hebben door hun verstandelijke beperking problemen met veel schoolse -, maar ook vaak met communicatieve- en sociale vaardigheden. Ook is er vaak sprake van een langzamer ontwikkelingstempo en een ander ontwikkelingsverloop. Zij hebben op sociaal-emotioneel gebied veel begeleiding en sturing nodig. Onze leerlingen krijgen daarom in onze groepen een hoge mate van individueel onderwijs.