Fusie per 1 januari 2019

In april is er een brief verstuurd van de bestuurders van Respons en SSOL (Leiden en omstreken) waarin de fusie tussen beide stichtingen per 1 januari 2019 werd aangekondigd.

De zes scholen binnen Resonans zijn:

- De Keerkring (ZML) in Zoetermeer

- De Witte Vogel (Mytyl/Tyltyl) in Den Haag

- De Maurice Maeterlinck (Mytyl/Tyltyl) in Delft

- De Korte Vlietschool (ZML) in Leiden

- De Duinpieper, Het Duin en De Oeverpieper (ZML) in Noordwijk

- De Thermiek (Mytyl) in Leiden

De bestuurders van beide stichtingen (Johan Taal en Iepe Roosjen) vormen het nieuwe bestuur van Resonans. De zes scholen van de nieuwe stichting worden aangestuurd door zgn. sector-directeuren. Er komt een sectordirecteur voor de  ZML scholen en één voor de Mytyl/Tyltylscholen. De namen van de sectordirecteuren zijn in de loop van december bekend.

Op de scholen voeren teamleiders de scepter. Op De Keerkring zijn dat Leontine Rijsdijk en Miranda Gorissen. Zij geven leiding aan het SO en aan het VSO.