Om toegelaten te kunnen worden tot een ZML- school of om regulier onderwijs te kunnen volgen met leerlinggebonden financiering (rugzak) dient een leerling te beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband.