Voorzieningen - De KeerkringDe Keerkring heeft zo'n 150 leerlingen verdeeld over de afdelingen Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Een team van ongeveer 55 personen met diverse expertises verzorgt het onderwijs en de onderwijsondersteuning voor de leerlingen. Verschillende vrijwilligers en ouders verlenen daarnaast hun diensten aan de school.

 

Voorzieningen - De KeerkringBeide schoolgebouwen hebben naast de reguliere groepslokalen die elk voorzien zijn van een digitaal schoolbord o.a. ook ruimtes die speciaal ingericht zijn voor onderwijsondersteunende activiteiten, een snoezelruimte, een time-in, een sensorische buitenruimte en ruimten voor interne begeleiding, remedial teaching, logopedie en de psycholoog. 

 

Het schoolgebouw van de afdeling VSO bevat naast deze eerder genoemde ruimtes ook een aantal praktijklokalen voor de vakken  detail, schoonmaak, koken/serveren, techniek, creatief, groen en arbeidstraining.
 

Voorzieningen - De KeerkringDe school beschikt over een professionele tuinbouwkas en maakt daarnaast gebruik van het schooltuincomplex aan de Broekwegschouw.