Corine van Helvoirt, verenigingsmanager bij LECSO: ‘Het is belangrijk dat we met een keurmerk voor het speciaal onderwijs zijn gestart. Natuurlijk kijkt ook de Inspectie van het Onderwijs mee, maar we willen vanuit de branche ook zelf de ‘lead’ hebben als het om kwaliteit gaat. We willen daarin maximaal zelfstandig en minimaal afhankelijk zijn, hetgeen goed aansluit bij het motto van RESPONZ. De onderwijsstichting die haar leerlingen voorbereidt op maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid in de maatschappij.’

Erkende norm
‘We krijgen ook in het speciaal onderwijs steeds meer te maken met ketenpartners’, aldus Johan Taal, bestuurder van RESPONZ. ‘Het speciaal onderwijs heeft inmiddels een gezicht gekregen in de vele samenwerkingsverbanden, waarin wij vertegenwoordigd zijn. We willen ouders, medewerkers en partners laten zien dat we kwaliteit bieden, en dat deze ook erkend is.’ De norm is gebaseerd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs én de internationaal erkende ISO 9001-norm.

Het beste onderwijs
CIIO, een organisatie die zorg- en onderwijsorganisaties beoordeelt, bekeek of RESPONZ op alle fronten de kwaliteitsnorm verdient. Zij voerde daarvoor een onderzoek uit op alle RESPONZ-scholen en kwam tot een positief besluit. LECSO bekrachtigde dit. De certificeerder gaf aan op alle RESPONZ-scholen gedreven professionals te hebben aangetroffen. Medewerkers die betrokken zijn bij de leerlingen en hen het beste onderwijs en de beste zorg willen bieden. En dat geeft ook precies aan waar kwaliteit bij RESPONZ om draait: ‘bij alles wat we doen, gaan we voor het beste onderwijs voor onze leerlingen!’

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

 

Schoolplan tot en met 2020 gereed

‘De Keerkring: samen bouwen!’ is de titel van ons schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven hierin onze ambities en doelstellingen richting 2020. Met dit plan sturen we op de ontwikkelingen en laten we zien dat we een lerende organisatie zijn. Een organisatie die bouwt, met een sterk fundament en een duidelijke visie op de toekomst. 

Lees meer...

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certficeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.

Lees meer...

Nieuwsbericht SO maandsluiting

 


 

Kinderboekenweek

Op dinsdagmiddag 4 oktober is op het SO op sportieve manier de kinderboekenweek geopend.

 

Lees meer...

Wijziging in start schooldag VSO

Lees meer...

VSO-leerlingen van De Keerkring bedienen op Gemeentefeest

Op donderdag 22 januari hebben 12 leerlingen van ZML school De Keerkring geholpen in de bediening bij het personeelsfeest van de Gemeente Zoetermeer in Snowworld. De leerlingen van ZML De Keerkring hebben een verstandelijke beperking en zijn aangewezen op een vorm van begeleiding op hun toekomstige werkplek.

Lees meer...