Een oma op skeelers en een opa op de step kwamen samen De Keerkring bezoeken.

Met elkaar hebben we een liedje gezongen over opa en oma en daarna heeft oma het boekje voorgelezen “ Een onderbroek voor opa”.

Opa had zich bezeerd en moest naar het ziekenhuis. Oma was bezorgd want opa moest natuurlijk wel een pyjama en een schone onderbroek hebben………. 

We hebben  afgesloten met het dansje en een liedje van Kinderen voor Kinderen “Voor altijd jong”. In verschillende klassen hebben deze week opa’s en oma’s leuke boekjes voorgelezen.

              

Het was een feestje!

 

 


 

Schoolplan tot en met 2020 gereed

‘De Keerkring: samen bouwen!’ is de titel van ons schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven hierin onze ambities en doelstellingen richting 2020. Met dit plan sturen we op de ontwikkelingen en laten we zien dat we een lerende organisatie zijn. Een organisatie die bouwt, met een sterk fundament en een duidelijke visie op de toekomst. 

Lees meer...

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certficeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.

Lees meer...

Nieuwsbericht SO maandsluiting

 


 

Kinderboekenweek

Op dinsdagmiddag 4 oktober is op het SO op sportieve manier de kinderboekenweek geopend.

 

Lees meer...

Wijziging in start schooldag VSO

Lees meer...

VSO-leerlingen van De Keerkring bedienen op Gemeentefeest

Op donderdag 22 januari hebben 12 leerlingen van ZML school De Keerkring geholpen in de bediening bij het personeelsfeest van de Gemeente Zoetermeer in Snowworld. De leerlingen van ZML De Keerkring hebben een verstandelijke beperking en zijn aangewezen op een vorm van begeleiding op hun toekomstige werkplek.

Lees meer...