Samen met een beleidsmedewerker van de afdeling WMO van de Gemeente Zoetermeer heeft zij een rondleiding door de school gekregen en de verschillende groepen bezocht. Het doel van haar bezoek was om een beeld te krijgen van onze leerlingen en onze school.

Het bezoek was leuk en zinvol. De leerlingen gaven uitleg over het praktijkvak waar ze aan het werk waren of over de les in de stamgroep. De wethouder gaf aan dat het goed was om kennis te maken met de leerlingen en te zien hoe wij binnen de school bezig zijn.

Wijziging start schooldag VSO

Betreft: start schooldag VSO

Lees meer...

Bezoek wethouder Vugs aan VSO

Begin september heeft wethouder Isabelle Vugs een bezoek gebracht aan onze VSO-locatie.

Lees meer...

Bijeenkomst RVOZ op de Keerkring

Op dinsdag 29 maart vond op VSO De Keerkring voor de eerste keer een bijeenkomst plaats van de RVOZ.

Lees meer...

Opening gescheiden afvalbakken in de Leyens

Vrijdag 13 maart heeft wethouder Marc Rosier (openbare ruimte) in winkelcentrum De Leyens samen met leerlingen De Keerkring en van de Margrietschool de gescheiden-afvalbakken voor het zwerfafval in gebruik genomen.

Lees meer...