De Medezeggenschapraad De KeerkringDe medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk overlegorgaan tussen ouders, de school en bevoegd gezag (het stichtingsbestuur). De MR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. Voor bepaalde besluiten heeft het bevoegd gezag vooraf goedkeuring nodig van de MR of dient de MR advies te geven. Het betreft dan zaken die ofwel de ouders, dan wel het personeel, of beide geledingen aangaan. Via de MR kunnen ouders derhalve rechtstreeks invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school.

De MR komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan zaken als de besteding van geld, ontwikkelingsplannen, jaarlijkse formatieplan of het vaststellen van vakanties en vrije dagen. Bij dit overleg is de (adjunct)directeur in een informatieve rol aanwezig.

De leden verbinden zich voor een periode van 3 jaar aan de MR. Daarna wordt via een door de MR uitgeschreven verkiezing een nieuw lid voor de betreffende geleding gekozen. 

Het moment van aftreden is per geleding bepaald.

 

 

Downloads

Agenda

Regelement MR 
Notulen MR
Huishoudelijk reglement MR 

 

Samenstelling

De samenstelling van de MR ziet er in het schooljaar 2016/2017 als volgt uit:

Naam Geleding
Esther Alblas ouder
Marieke Hagels ouder
Marlies van Kapel ouder
Wilma Adriaanse personeel
Fleur Klaver personeel
Marloes van Vliet personeel

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Samen met de Maurice Maeterlinckschool en de Witte Vogel behoort de Keerkring tot de stichting RESPONZ. Aan deze stichting is een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden waarin elke school door twee leden van de MR vertegenwoordigd wordt. In het schooljaar 2014/2015 zijn dit voor de Keerkring:

Naam Geleding
Esther Alblas ouder
Fleur Klaver personeel

 

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt U altijd terecht bij één van de leden van de MR of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.