Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certficeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.

Corine van Helvoirt, verenigingsmanager bij LECSO: ‘Het is belangrijk dat we met een keurmerk voor het speciaal onderwijs zijn gestart. Natuurlijk kijkt ook de Inspectie van het Onderwijs mee, maar we willen vanuit de branche ook zelf de ‘lead’ hebben als het om kwaliteit gaat. We willen daarin maximaal zelfstandig en minimaal afhankelijk zijn, hetgeen goed aansluit bij het motto van RESPONZ. De onderwijsstichting die haar leerlingen voorbereidt op maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid in de maatschappij.’

Erkende norm
‘We krijgen ook in het speciaal onderwijs steeds meer te maken met ketenpartners’, aldus Johan Taal, bestuurder van RESPONZ. ‘Het speciaal onderwijs heeft inmiddels een gezicht gekregen in de vele samenwerkingsverbanden, waarin wij vertegenwoordigd zijn. We willen ouders, medewerkers en partners laten zien dat we kwaliteit bieden, en dat deze ook erkend is.’ De norm is gebaseerd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs én de internationaal erkende ISO 9001-norm.

Het beste onderwijs
CIIO, een organisatie die zorg- en onderwijsorganisaties beoordeelt, bekeek of RESPONZ op alle fronten de kwaliteitsnorm verdient. Zij voerde daarvoor een onderzoek uit op alle RESPONZ-scholen en kwam tot een positief besluit. LECSO bekrachtigde dit. De certificeerder gaf aan op alle RESPONZ-scholen gedreven professionals te hebben aangetroffen. Medewerkers die betrokken zijn bij de leerlingen en hen het beste onderwijs en de beste zorg willen bieden. En dat geeft ook precies aan waar kwaliteit bij RESPONZ om draait: ‘bij alles wat we doen, gaan we voor het beste onderwijs voor onze leerlingen!’

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

 

Responz wordt Resonans

Fusie per 1 januari 2019

Lees meer...

16 mei 2018 Thema informatie avond SO/VSO

Betreft: thema informatieavond SO en VSO

Lees meer...

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certficeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.

Lees meer...

Opening gescheiden afvalbakken in de Leyens

Vrijdag 13 maart heeft wethouder Marc Rosier (openbare ruimte) in winkelcentrum De Leyens samen met leerlingen De Keerkring en van de Margrietschool de gescheiden-afvalbakken voor het zwerfafval in gebruik genomen.

Lees meer...

Wijziging in start schooldag VSO

Lees meer...