Fusie per 1 januari 2019

In april is er een brief verstuurd van de bestuurders van Respons en SSOL (Leiden en omstreken) waarin de fusie tussen beide stichtingen per 1 januari 2019 werd aangekondigd.

De zes scholen binnen Resonans zijn:

- De Keerkring (ZML) in Zoetermeer

- De Witte Vogel (Mytyl/Tyltyl) in Den Haag

- De Maurice Maeterlinck (Mytyl/Tyltyl) in Delft

- De Korte Vlietschool (ZML) in Leiden

- De Duinpieper, Het Duin en De Oeverpieper (ZML) in Noordwijk

- De Thermiek (Mytyl) in Leiden

De bestuurders van beide stichtingen (Johan Taal en Iepe Roosjen) vormen het nieuwe bestuur van Resonans. De zes scholen van de nieuwe stichting worden aangestuurd door zgn. sector-directeuren. Er komt een sectordirecteur voor de  ZML scholen en één voor de Mytyl/Tyltylscholen. De namen van de sectordirecteuren zijn in de loop van december bekend.

Op de scholen voeren teamleiders de scepter. Op De Keerkring zijn dat Leontine Rijsdijk en Miranda Gorissen. Zij geven leiding aan het SO en aan het VSO.

 

Responz wordt Resonans

Fusie per 1 januari 2019

Lees meer...

16 mei 2018 Thema informatie avond SO/VSO

Betreft: thema informatieavond SO en VSO

Lees meer...

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certficeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.

Lees meer...

Opening gescheiden afvalbakken in de Leyens

Vrijdag 13 maart heeft wethouder Marc Rosier (openbare ruimte) in winkelcentrum De Leyens samen met leerlingen De Keerkring en van de Margrietschool de gescheiden-afvalbakken voor het zwerfafval in gebruik genomen.

Lees meer...

Wijziging in start schooldag VSO

Lees meer...