‘De Keerkring: samen bouwen!’ is de titel van ons schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven hierin onze ambities en doelstellingen richting 2020. Met dit plan sturen we op de ontwikkelingen en laten we zien dat we een lerende organisatie zijn. Een organisatie die bouwt, met een sterk fundament en een duidelijke visie op de toekomst. 

We werken hierin samen met ons team, medewerkers en specialistische partners. Die samenwerking verwoordden we al in het Strategisch Beleidsplan RESPONZ, waarin ‘verbinding’ centraal staat. Dit plan vormde het kader voor ons schoolplan. We hebben aan dit plan de afgelopen periode hard gewerkt, samen met het team en de medezeggenschapsraad. Uiteraard met als uitgangspunt onze missie en visie, waarbij we geloven in kansen en mogelijkheden voor ieder kind. Het plan bepaalt waar we de komende jaren samen over spreken en met welke thema’s en hoofddoelstellingen we enthousiast aan de slag gaan.

Lees hier het schoolplan van De Keerkring (opent in een nieuw scherm)

 

Schoolplan tot en met 2020 gereed

‘De Keerkring: samen bouwen!’ is de titel van ons schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven hierin onze ambities en doelstellingen richting 2020. Met dit plan sturen we op de ontwikkelingen en laten we zien dat we een lerende organisatie zijn. Een organisatie die bouwt, met een sterk fundament en een duidelijke visie op de toekomst. 

Lees meer...

Wijziging start schooldag VSO

Betreft: start schooldag VSO

Lees meer...

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certficeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.

Lees meer...

Bezoek wethouder Vugs aan VSO

Begin september heeft wethouder Isabelle Vugs een bezoek gebracht aan onze VSO-locatie.

Lees meer...

Nieuwsbericht SO maandsluiting