Vrijdag 13 maart heeft wethouder Marc Rosier (openbare ruimte) in winkelcentrum De Leyens samen met leerlingen De Keerkring en van de Margrietschool de gescheiden-afvalbakken voor het zwerfafval in gebruik genomen.

Rosier: “Een omgeving zonder zwerfafval is prettiger en trekt minder afval aan. Veel zwerfafval kan opnieuw gebruikt worden, maar dan moet het wel gescheiden worden ingeleverd. Dat is nu mogelijk in De Leyens.”

 

In het hele winkelcentrum waren de leerlingen druk aan de slag om zwerfafval te verzamelen en in de goede bakken te gooien. Het viel de kinderen niet moeilijk om de juiste bak uit te zoeken voor het afval, want "thuis doen we het al lang zo!". Het werd zelfs een sport om zoveel mogelijk afval te verzamelen.

De bakken zijn als proef voor 1 jaar neergezet in het winkelcentrum en aan het Senecapad om afvalscheiding te bevorderen en zwerfvuil te voorkomen. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd en bij positief resultaat worden ook elders in Zoetermeer deze bakken geplaatst.

Deze pilot is een samenwerkingsproject van de winkeliers van het winkelcentrum, wijkaannemer Hoek Hoveniers en de gemeente Zoetermeer (project Schoon is Gewoon).

 

Schoolplan tot en met 2020 gereed

‘De Keerkring: samen bouwen!’ is de titel van ons schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven hierin onze ambities en doelstellingen richting 2020. Met dit plan sturen we op de ontwikkelingen en laten we zien dat we een lerende organisatie zijn. Een organisatie die bouwt, met een sterk fundament en een duidelijke visie op de toekomst. 

Lees meer...

16 mei 2018 Thema informatie avond SO/VSO

Betreft: thema informatieavond SO en VSO

Lees meer...

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certficeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.

Lees meer...

Opening gescheiden afvalbakken in de Leyens

Vrijdag 13 maart heeft wethouder Marc Rosier (openbare ruimte) in winkelcentrum De Leyens samen met leerlingen De Keerkring en van de Margrietschool de gescheiden-afvalbakken voor het zwerfafval in gebruik genomen.

Lees meer...

Wijziging in start schooldag VSO

Lees meer...