De ouderraad heeft als specifieke taken:

De ouderraad -  De Keerkring

  • ouderavonden voorbereiden; 
  • assisteren bij schoolevenementen en feesten
  • contacten tussen school en ouders bevorderen

De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn altijd schoolteamleden uit SO en VSO aanwezig.

Als u interesse heeft om aan de ouderraad deel te nemen, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

 

De Ouderraad bestaat in 2016/2017 uit de volgende leden: 

Diana Hulshorst
Mirjam de Gee
Linda Keller
Jessica vd Burg
Nicole Bloemendaal
Fiona vd Meer
Aniel Ramjanam
Arjan van Beijnum
Astrid Jongejan (namens het SO team)
Rianne Rolf (namens het VSO team)