De ouderraad heeft als specifieke taken:

De ouderraad -  De Keerkring

  • ouderavonden voorbereiden; 
  • assisteren bij schoolevenementen en feesten
  • contacten tussen school en ouders bevorderen

De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn altijd schoolteamleden uit SO en VSO aanwezig.

Als u interesse heeft om aan de ouderraad deel te nemen, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

 

De Ouderraad bestaat in 2018/2019 uit de volgende leden: 

Arjan van Beijnum
Nicole Bloemendaal
Myriam Coelers (schoolteam)
Angelines Concepcion (schoolteam)
Diana Hulshorst
Astrid Jongejan (schoolteam)
Fiona van der Meer
Jolanda Scheer
Linda Keller