Op 19 augustus 2011 is de Stichting Ouders van De Keerkring opgericht.


 

Doel

Stichting Ouders van De KeerkringDe stichting heeft als doel: het bevorderen van het welzijn van kinderen en jongvolwassenen die onderwijs genieten aan De Keerkring.


De stichting tracht dit doel te bereiken door het innen van ouderbijdragen, het genereren van subsidies en donaties en het besteden van deze gelden ten gunste van de leerlingen van De Keerkring.
Dit doet de stichting onder meer door gelden ter beschikking te stellen aan de ouderraad en het schoolteam voor het bedenken, plannen en uitvoeren van activiteiten en festiviteiten. Hiertoe behoren ook de activiteiten waarvoor een ouderbijdrage geldt, zoals schoolreizen en werkweken.


 

Bestuursleden

Stichting Ouders van De KeerkringDe stichting heeft drie bestuursleden:


  1. Arjan van Beijnum (ouder)
  2. Carrie van Geest en Astrid Jongejan (personeel)
  3. 
Rob Braat (penningmeester)

 

Publicaties