Ons doel

SO Het onderwijs - De KeerkringHet onderwijs op De Keerkring tracht door opvoeding, vorming en ontwikkeling te streven naar een voor iedere leerling maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid.

Op deze manier willen wij bereiken dat de leerling op gebied van wonen, werken, vrije tijd en algemeen maatschappelijk functioneren zo optimaal mogelijk geïntegreerd kan samenleven met anderen.

 

Onderwijsactiviteiten


 

De Keerkring werkt met de wettelijk bepaalde kerndoelen voor zeer moeilijk lerenden zoals beschreven in de brochure Kerndoelen speciaal onderwijs voor ZML/MG.

Deze tonen per beperking welke minimale doelen onze leerlingen aan het eind van hun schoolperiode behaald moeten hebben. De kerndoelen vormen daarmee de basis voor onze concrete onderwijsinhoud.