September 2018

4 september Informatieavond SO

10 september Ouderraad

12 september Studiedag (leerlingen vrij)

19 september Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

25 september MR vergadering

28 september Crea-middag SO

 

Oktober 2018

4 oktober Schoolfotograaf

11 oktober/15 oktober Oudergesprekken

17 oktober Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

19 oktober Open podium SO

22 oktober - 26 oktober Herfstvakantie

30 oktober MR vergadering

 

November 2018

16 november Crea-middag SO

21 november Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

28 november Studiedag (leerlingen vrij)

 

December 2018

5 december Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

5 december Sinterklaasviering

11 december MR vergadering

17 december Kerstviering

24 december - 4 januari Kerstvakantie

 

Januari 2019

11 januari Crea-middag SO

23 januari Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

25 januari Open podium SO

29 januari Studiemiddag (leerlingen 's middags vrij)

 

Februari 2019

5 februari MR vergadering

14 februari/18 februari Oudergesprekken

19 februari OR vergadering

20 februari Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

22 februari Open podium SO

25 februari - 1 maart Voorjaarsvakantie

 

Maart 2019

4 maart Studiedag (leerlingen vrij)

8 maart Crea-middag SO

29 maart MR vergadering

27 maart Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

 

April 2019

2 april OR vergadering

5 april Crea-middag SO

10 april thema informatieavond SO en VSO

12 april Koningsspelen

16 april MR vergadering

18 april Studiemiddag (leerlingen 's middags vrij)

19 april - 3 mei Meivakantie

 

Mei 2019

8 mei Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

10 mei Open podium SO

14 mei Studiemiddag (leerlingen 's middags vrij)

16 mei Vergadering OR

24 mei Creamiddag SO

29 mei Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

 

Juni 2019

4 juni MR vergadering

10 juni Pinksteren

14 juni Studiemiddag (leerlingen 's middags vrij)

17 juni Schoolreisjes

25 juni Vergadering OR

 

Juli 2019

2 juli MR vergadering

4 juli en 8 juli Oudergesprekken

5 juli Crea-middag SO

10 juli Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

17 juli Studiedag (leerlingen vrij)

22 juli - 30 augustus Zomervakantie