September 2018

4 september Informatieavond SO

10 september Ouderraad

12 september Studiedag (leerlingen vrij)

19 september Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

25 september MR vergadering

28 september Crea-middag SO

 

Oktober 2018

4 oktober Schoolfotograaf

11 oktober/15 oktober Oudergesprekken

17 oktober Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

19 oktober Open podium SO

22 oktober - 26 oktober Herfstvakantie

30 oktober MR vergadering

 

November 2018

16 november Crea-middag SO

21 november Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

28 november Studiedag (leerlingen vrij)

 

December 2018

5 december Lesdag ook voor leerlingen < 8 jaar

5 december Sinterklaasviering

11 december MR vergadering

17 december Kerstviering

24 december - 4 januari Kerstvakantie