Stichting Ouders van de Keerkring

Sinds 2011 spant de Stichting Ouders van de Keerkring zich in om activiteiten mogelijk te maken. De stichting incasseert en beheert de ouderbijdragen. Jaarlijks wordt de besteding van de gelden verantwoord aan de MR en via een jaarverslag op de website aan de ouders. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Arjan van Beijnum (ouder)
  • Rob Braat (ouder en penningmeester)
  • Carrie van Geest en Astrid Jongejan (personeel)

Deze financiële bijdrage van de ouders maakt het mogelijk om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en daardoor de school leuker te maken voor zowel de leerlingen als de leerkrachten.

De overheid betaalt alle basiskosten voor het onderwijs aan uw kind. De Keerkring vindt het echter belangrijk om uw kind meer te kunnen bieden. Een cadeau van sinterklaas, lekker eten met kerst, workshops of eitjes zoeken tijdens het paasfeest, uitstapjes en andere speciale projecten zijn voorbeelden van extra activiteiten, die kleur geven aan ons onderwijs. De overheid vergoedt deze zaken niet; ze zijn alleen mogelijk door een financiële bijdrage van de ouders.

Voor het schooljaar 2018-2019 wordt evenals vorig jaar van de ouders een bijdrage van € 27,- per SO leerling gevraagd en € 30,- per VSO leerling gevraagd. 

U krijgt hiervoor een schrijven aan het begin van het schooljaar. Wettelijk is bepaald dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

U dient de ouderbijdrage vóór 15 oktober over te maken op RABO rekening:

NL56RABO0163870071 t.n.v. Stichting Ouders van de Keerkring o.v.v. naam leerling + klas leerling.

 

 

Schoolkamp/Werkweek


Het beleid van de Keerkring is dat alle leerlingen het ene schooljaar op schoolreisje gaan en het andere schooljaar op kamp/werkweek gaan. Schooljaar 2018-2019 is een schoolreis jaar (einde schooljaar).