Doel

Het onderwijs VSO - De KeerkringHet onderwijs op De Keerkring tracht door opvoeding, vorming en ontwikkeling te streven naar een voor iedere leerling maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid.

Op deze manier willen wij bereiken dat de leerling op gebied van wonen, werken, vrije tijd en algemeen maatschappelijk functioneren zo optimaal mogelijk geïntegreerd kan samenleven met anderen.

 

Onderwijsactiviteiten


Het onderwijs VSO - De KeerkringGedurende de loopbaan op het VSO verschuift het accent van het aanleren van cognitieve vaardigheden naar het toepassen van deze vaardigheden in de praktijk.

 

Het onderwijs VSO - De KeerkringDe Keerkring werkt met de wettelijk bepaalde kerndoelen voor zeer moeilijk lerenden zoals beschreven op www.passendonderwijs.nl. Deze tonen per uitstroomprofiel welke doelen onze leerlingen aan het eind van hun schoolperiode behaald kunnen hebben. De kerndoelen vormen daarmee de basis voor onze concrete onderwijsinhoud.