Kalender VSO - De Keerkring

 

September 2018

6 september Informatieavond VSO

10 september Ouderraad

12 september Studiedag (leerlingen vrij)

17 september Leerlringenraad

25 september MR vergadering 

 

Oktober 2018

4 oktober Schoolfotograaf

11 oktober en 15 oktober Oudergesprekken

22 oktober - 26 oktober Herfstvakantie

30 oktober MR vergadering

 

November 2018

1 november Start Cito toetsen VSO

5 november Leerlingenraad6 september Informatieavond VSO

12 november Start praktijkvakken periode 2

28 november Studiedag (leerlingen vrij)

 

December 2018

11 december MR vergadering

17 december Kerstviering

24 december - 4 januari Kerstvakantie