De praktijkvakken vormen een belangrijke pijler van het onderwijs op de VSO afdeling van De Keerkring. Gedurende hun schoolloopbaan op De Keerkring nemen de praktijkvakken een steeds grotere plek in van het onderwijsaanbod. Het aantal uren dat er praktijkvakken wordt gegeven neemt toe en er vindt een verschuiving plaats van nadruk op zelfredzaamheid naar nadruk op arbeidstoeleiding (zie ook de presentatie op de ouderinformatieavond van 14 september 2017 is gegeven - zie publicaties).

Binnen leerroute 1 blijven de praktijkvakken met name gericht op dagbesteding, wonen en zelfredzaamheid.

Binnen leerroute 2 en 3 verschuift de inhoud van de praktijkvakken steeds meer in de richting van werken en arbeidstoeleiding.

Behalve de vakspecifieke doelen ( bijvoorbeeld snijtechnieken bij het vak Horeca of hygiëne regels en werkvolgorde bij het vak Schoonmaak) is er ook veel aandacht voor algemene arbeidsvaardigheden en arbeidsprestaties ( zoals samenwerken, werkorganisatie, werktempo en werkhouding).

 

De praktijkvakken in leerroute 1

VSO Praktijkvakken De Keerkring

 

De praktijkvakken in leerroute 2

 

De praktijkvakken in leerroute 3

  • Horeca
  • Schoonmaak PRO en certificering
  • Techniek
  • Groen
  • Detail
  • Arbeidstraining

 

Creatief

Het vak creatief leert de leerlingen omgaan met een aantal materialen en probeert de eigen creativiteit van de leerling te stimuleren.

In de leerjaren komen de verschillende materialen terug waarbij de opdracht steeds uitgebreider wordt en meer vaardigheden vereist.

Materialen waarmee de leerlingen o.a. leren werken zijn plakkaatverf, acrylverf, klei, oliepastel, papier-maché. De leerlingen maken kennis met de verschillende soorten kwasten/ penselen, lak en gereedschap om klei mee te bewerken. Ook is er binnen de lessen creatief plaats om leerlingen hun eigen ideeën uit te laten werken.  

 

Arbeidstraining

Bij het arbeidstraining werken we aan:

  • Arbeidsvaardigheden (zoals: werkhouding, werkorganisatie, samen werken)
  • Arbeidsprestaties ( zoals: regelmatig werktempo, oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid)
  • Motorische vaardigheden (zoals: krachtbeheersing, tweehandig werken, hergrijpen)

 

Bij het vak Arbeidstraining werken we veel met de methodiek en materialen van ZEDEMO. Met ZEDEMO kunnen de leerlingen zich binnen de bovenstaande gebieden op eigen niveau ontwikkelen door te werken met verschillende trainingsmaterialen.

Bij ZEDEMO hoort ook een registratieprogramma waarmee we de prestaties, ontwikkelingen en vorderingen van de leerling kunnen volgen. Op de Keerkring hebben we de volgende ZEDEMO trainingsmaterialen: Niveaumeting, Sorteren, inpakken en wegen, (de)monteren, lopende band, duurtraining.

Naast de trainingsmaterialen van ZEDEMO hebben we ook trainingsmaterialen samengesteld waarbij we de motorische vaardigheden van ZEDEMO koppelen aan het rainen van een regelmatig/ vlot werktempo en duurtraining.