Visual

Komend schooljaar geen plaatsing mogelijk

De Keerkring wil dat leerlingen zich in een veilig pedagogisch klimaat kunnen ontwikkelen. We hebben hiervoor passende leerroutes en kleinere klassen dan op een reguliere school. Aankomend schooljaar (2021-2022) is er helaas geen plaatsing mogelijk, omdat de klassen van ons speciaal onderwijs vol zijn.

We zien de laatste jaren een toenemende vraag naar speciaal onderwijs. Komend schooljaar (2021-2022) hebben we 97 leerlingen in tien groepen. Helaas kunnen we dus, ook als leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring hebben van het samenwerkingsverband, geen plek bieden op De Keerkring, hoe zeer ons dat ook spijt. Wij vinden een goede onderwijskwaliteit van het grootste belang en willen dit bewaken voor onze leerlingen en medewerkers.