Visual

SWV PO/VO

De Keerkring maakt onderdeel uit van Resonans. Deze onderwijsstichting heeft zich herkenbaar en krachtig gepositioneerd binnen de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs aan iedere leerling. Een verzoek voor plaatsing op De Keerkring, verloopt via het samenwerkingsverband dat hoort bij de woonplaats van uw kind.

De Keerkring so is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer: www.passendonderwijszoetermeer.nl
De Keerkring vso maakt deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Regsam, www.icoz.nl

Daarnaast maken we, in verband met onze regionale functie, ook deel uit van andere samenwerkingsverbanden. De Keerkring maakt deel uit van stichting Resonans. Resonans is vertegenwoordigd in de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). Bij een groot aantal samenwerkingsverbanden hebben we een positie op bestuurlijk niveau. Dit is belangrijk om voorzieningen en financiën voor ons speciaal onderwijs zeker te stellen.

Hier vindt u een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarvan Resonans deel uitmaakt.

Informatie voor ouders

De website Steunpunt Passend Onderwijs biedt een informatiegids voor ouders over hoe het samenwerkingsverband werkt. Daarnaast heeft het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie LOOK zich ingespannen om ouders bij Passend Onderwijs te betrekken. Een van de resultaten is www.passendonderwijsenouders.nl. De site biedt ouders concrete handreikingen, waarmee zij ervoor kunnen zorgen dat Passend Onderwijs ook past bij kinderen met een lichamelijke handicap of een andere beperking.

Informatie voor medewerkers

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Meer lezen over thema’s als samenwerking tussen verschillende onderwijstypen, professionalisering of de organisatie van de samenwerkingsverbanden. Kijk op de website Steunpunt Passend Onderwijs.