Visual

Resonans en Unicoz tekenen intentieverklaring

Expertisecentrum gespecialiseerd onderwijs Zoetermeer

Resonans speciaal onderwijs en Unicoz onderwijsgroep geven samen een nieuwe dimensie aan gespecialiseerd onderwijs. Op 19 januari 2021 zetten de bestuurders van de stichtingen, respectievelijk Iepe Roosjen (rechts) en Leonie Crom, hun handtekening onder een prachtige intentieverklaring. Zij geven hiermee aan samen te werken aan een Expertisecentrum voor gespecialiseerd onderwijs in Zoetermeer.

‘Wij willen graag een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in Zoetermeer’, vertelt Leonie Crom. ‘Dat past ook bij onze Unicoz kernwaarden ‘uniciteit, ‘inspiratie’, ‘solidariteit’ en ‘openheid’. Met een samenwerking tussen zml-school De Keerkring en sbo-school De Horizon zetten we de eerste stappen op weg naar een Expertisecentrum voor gespecialiseerd onderwijs in deze gemeente. Zml staat hierbij voor zeer moeilijk lerenden en sbo voor speciaal basisonderwijs’, legt Crom uit. ‘De intentieverklaring past ook uitstekend bij de kernwaarde ‘Samen beter, beter samen’ van Resonans’, vult Iepe Roosjen aan.

Samen een breder aanbod
‘Samen kunnen we tot een breder aanbod komen. Elke leerling is immers uniek en heeft zijn eigen onderwijsbehoefte’, weet Roosjen. ‘Samen bieden we onderwijs en zorg voor zeer moeilijk lerende kinderen én een aanbod voor leerlingen die net wat meer aandacht nodig hebben. Dit kan komen door leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen of een combinatie hiervan. We willen we ook kinderopvangorganisaties betrekken, om tot een Gespecialiseerd Kindcentrum (GKC) te kunnen komen. In een volgende fase kijken we naar een bredere inzet van therapeutische zorg, zoals logopedie, fysiotherapie en maatschappelijk werk.’

Ambities vertalen naar schoolgebouw
‘Voordelen van een centrum zitten in een bundeling van expertise, waardoor we goed kunnen inspelen op de individuele en mogelijk gewijzigde behoefte van leerlingen, aldus Crom. ‘Verder een doorgaande lijn vanaf kinderopvang naar onderwijs en vroege signalering door een brede samenwerking. Op den duur is het zaak onze ambities in de fysieke vorm van een schoolgebouw te vertalen. We streven naar een eigentijds gebouw voor zml De Keerkring so en sbo De Horizon, met uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst. In de nieuwbouw komen kinderen in de basisschoolleeftijd met een specialistische vraag samen. Het is een verbetering in kansrijk onderwijs voor alle leerlingen in Zoetermeer en omgeving.’