Visual

School blijft langer dicht

Eerder hebben wij u laten weten dat de scholen in elk geval tot 25 januari gesloten blijven. Ondertussen zijn de maatregelen strenger geworden en moeten de scholen tot 8 februari dicht blijven. Afgelopen weekend hebben wij bericht van het OMT (Outbreak Management Team) ontvangen, met daarin het advies om de scholen voor so en vso open te laten gaan. Zo’n advies vraagt een besluit van het bestuur van onze onderwijsstichting. Daarom hebben we de afgelopen dagen een peiling gedaan bij alle afdelingen van Resonans.

Wij hebben daarop duidelijke en genuanceerde antwoorden gekregen. De druk bij ouders en de problematiek rondom afstandsonderwijs zijn duidelijk. Dit speelt nog sterker bij (e)mb-leerlingen, waar afstandsonderwijs extra moeilijk is. Ook kwam uit de peiling dat veel medewerkers zich niet veilig voelen bij het openen van de school. Ze zien risico’s voor zichzelf en onze leerlingen.

Sluiting tot 8 februari
Daarbij worden momenteel de algemene coronamaatregelen verzwaard en staat gezondheid bij Resonans hoog in het vaandel. Dit heeft geleid tot het besluit de scholen in elk geval gesloten te houden tot 8 februari a.s. en de huidige aanpak te continueren. Hiermee nemen wij het advies van het OMT niet over. We staan voor de veiligheid van de leerlingen en medewerkers.

Nieuwe afweging
Mogelijk gaan de basisscholen op 8 februari a.s. wel open. In dat geval maken wij opnieuw een afweging.

Waardering
In deze tijd zijn er veel lastige dilemma’s. De maatregelen vragen veel van iedereen. Ondertussen zien wij iedereen het maximale doen wat betreft afstandsonderwijs, opvang en steun. Wij spreken in deze zware tijden onze waardering uit voor alle ouders en medewerkers. Met z’n allen willen wij het beste voor al onze leerlingen. Wij wensen u ook in de komende weken veel kracht en sterkte toe.