Visual

SWV’s zoeken bestuurder en toezichthouders

De onafhankelijke samenwerkingsverbanden (SWV’s) passend primair en voortgezet onderwijs in Zoetermeer zoeken een inspirerend bestuurder en vijf betrokken toezichthouders. Het gaat om een sterke inhoudelijke bestuurder met bewezen managementkwaliteiten. Van toezichthouders wordt een academisch werk- en denkniveau verwacht en ruime bestuurlijke en/of leidinggevende kennis en ervaring in non-profit of maatschappelijke organisaties. Beide samenwerkingsverbanden hebben als doel om talenten van kinderen zo goed mogelijk te ontwikkelen, ongeacht eventuele beperking of behoefte aan ondersteuning. Graag uiterlijk zondag 30 juni 2019 reageren. Meer informatie via www.vbent.org.

Klik hier voor de volledige vacature van bestuurder.
Profielschets – bestuurder SWV PO en VO Zoetermeer
Klik hier voor de volledige vacature van de toezichthouders.
Profielschets – raad van toezicht SWV PO en VO Zoetermeer