Visual

Kunst vast op het menu 

Kunst als vast onderdeel van het menu op Zoetermeerse basisscholen, óók in het speciaal onderwijs. Dat is de gedachte achter het Convenant cultuureducatie dat alle Zoetermeerse schoolbesturen en CKC & partners in december ondertekenden. Het speciaal onderwijs – zoals dat van De Keerkring – neemt er een volwaardige plek in.

Dans- en muziekvoorstellingen op school voor de jongste kinderen, bezoeken aan exposities, musea, literaire – en theatervoorstellingen voor de oudere leerlingen; dat staat op het Kunstmenu voor alle leerlingen in Zoetermeer.

Eigen talenten
Juist in het speciaal onderwijs kan cultuureducatie bijdragen tot  persoonsvorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het geeft leerlingen de kans hun eigen talenten te ontdekken en aan te boren. Ook stimuleert het creatief denken en handelen.

Overtuigd van de waarde
Volgens Natan Heikens, artistiek leider CKC & partners, gebeurt er al veel op de Zoetermeerse basisscholen. ‘Dat toont aan dat iedereen overtuigd is van de waarde van kunst- en cultuureducatie en dat de betrokken partijen elkaar goed weten te vinden.’ Wat nog ontbrak was een convenant, waarmee de schoolbesturen zich officieel achter de inspanningen voor cultuureducatie scharen.

Het convenant werd getekend in het bijzijn van wethouder kunst & cultuur Wim Blansjaar (naast het beeld op de foto). De ondertekenaars – onder wie Resonans-bestuurder Iepe Roosjen (tweede van rechts) namens De Keerkring – spraken af om hun samenwerking op het gebied van cultuureducatie te versterken en de beschikbare expertise optimaal te benutten.

Cultuur en Techniek op School
In Zoetermeer werken basisscholen en culturele instellingen samen aan cultuureducatie. Gemeente Zoetermeer subsidieert de samenwerking.
Binnen CKC & partners voert het team Cultuur en Techniek op School het programma uit op scholen. Het team werkt samen met Museum De Voorde, het Stadstheater, Bibliotheek Zoetermeer, Kunstgarage Franx en Poppodium Boerderij. Het zorgt ook voor beleidsontwikkeling op scholen.