Visual

Waar staan wij voor?

De Keerkring zorgt ervoor dat leerlingen bij het verlaten van onze school rond 18-jarige leeftijd zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van leren, wonen, dagbesteding en/of werken, samenleven en vrije tijd. Dat is onze maatschappelijke opdracht: maximale zelfstandigheid! Wij streven naar een volwaardige deelname aan onze veelzijdige samenleving.

Lees verder »

Ons aanbod

We doen er op De Keerkring alles aan om onze leerlingen te laten doorstromen. Dat doen we door te werken aan door de overheid vastgestelde kerndoelen voor voortgezet speciaal onderwijs. Via speciaal ontwikkelde profielen voor praktijkonderwijs, trainingen, programma’s, interne en externe stages, bereiden we leerlingen voor op de arbeidsmarkt of dagbesteding.

Lees verder »

Leerlingenzorg

In ons streven naar maximale zelfstandigheid voor onze leerlingen staat goed onderwijs centraal. Daarnaast is er een rol weggelegd voor extra begeleiding. Als onderdeel van die begeleiding volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen op de voet. Dat doen we onder andere via een individueel Ontwikkelingsperspectief en een periodieke analyse van de resultaten daarvan.

Lees verder »

Fijn om buiten te zijn

Ik weet al superveel van planten en bomen en werken in het groen. Ik vind het fijn om buiten te zijn

Praktische informatie

Wilt u weten wanneer het vakantie is, hoe u uw kind ziek meldt, hoe het is geregeld met het schoolvervoer of waar u de schoolgids kunt downloaden? Op deze pagina’s vindt u het antwoord op tal van praktische vragen. De Keerkring voorziet graag in de informatiebehoefte van ouders en verzorgers.

Lees verder »

Medewerkers

In de begeleiding naar volwassenheid en de wereld na het vso staan professionele en betrokken medewerkers onze leerlingen bij. Zij doen dat met goed onderwijs, raad en daad. We bieden onze medewerkers graag de ruimte, omdat deze professionals het beste weten wat onze leerlingen nodig hebben.

Lees verder »