Visual

Schooltijden so

De Keerkring heeft een continurooster. De school gaat uit van het wettelijk minimumaantal lesuren per schooljaar. Dit is voor alle leerlingen minimaal 940 uur volgens het Hoorns model. Indien we door onvoorziene omstandigheden het minimumaantal lesuren niet kunnen behalen, schrappen we geplande studie- of vakantiedagen om zo aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Maatregelen bij lesuitval

Algemeen uitgangspunt is dat er geen lessen uitvallen. Wanneer een leerkracht door ziekte of verlof afwezig is, kunnen we meestal voor vervanging zorgen. Wanneer er geen leraar voor vervanging beschikbaar is, voert een onderwijsassistent of onderwijsbegeleider de vervanging uit. Alleen als er geen verantwoorde opvang mogelijk is, kan (een deel van) een klas niet naar school komen.

Schooltijden

Maandag        08.45 – 14.45 uur
Dinsdag          08.45 – 14.45 uur
Woensdag      08.45 – 12.45 uur
Donderdag     08.45 – 14.45 uur
Vrijdag            08.45 – 14.45 uur

Tussen de middag hebben alle leerlingen een half uur pauze. In de ochtend hebben de leerlingen een kwartier pauze.

Om 8.30 uur gaat de deur open en om 8.45 uur start de les. Om geen lestijd te missen, vragen wij u op tijd te komen. Mocht u uw kind te laat brengen, dan zal degene die de deurbeurt heeft, uw kind naar de groep begeleiden. Mocht u voor 8.30 uur bij de deur staan, dan vragen wij u om bij uw kind te blijven en te wachten tot de schooldeur opengaat (8.30 uur). Alle leerlingen maken gebruik van de hoofdingang. ’s Middags gaat de deur van de hoofdingang om 14.45 uur open. De leerlingen kunnen bij de klas door ouders en taxichauffeurs opgehaald worden. Leerlingen die met de fiets komen, kunnen hun fiets neerzetten in de fietsenstalling van school. Deze bevindt zich in de schuur