Visual

Schooltijden so

De Keerkring gaat uit van het wettelijk minimumaantal lesuren per schooljaar. Dit is 880 uur voor de onderbouw van de so-afdeling en 1000 uur voor de overige groepen van de so-afdeling. Als we door onvoorziene omstandigheden het minimum aantal lesuren niet kunnen behalen, schrappen we geplande studie- of vakantiedagen om zo aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. In de ochtenduren is er op het so een kwartier pauze. Tussen de middag hebben alle leerlingen een half uur pauze.

Maandag        08.45 – 14.45 uur
Dinsdag          08.45 – 14.45 uur
Woensdag      08.45 – 12.45 uur (let op uitzondering voor so-onderbouw)
Donderdag     08.45 – 14.45 uur
Vrijdag            08.45 – 14.45 uur

De onderbouw van de afdeling so heeft in principe geen les op woensdag. De woensdagen waarop wél les is, staan in de Kalender De Keerkring so 2022-2023.