Visual

Schooltijden

De Keerkring gaat uit van het wettelijk minimumaantal lesuren per schooljaar. Dit is 1.000 uur voor de vso-afdeling.

Als we door onvoorziene omstandigheden het minimum aantal lesuren niet kunnen behalen, schrappen we geplande studie- of vakantiedagen om zo aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Tussen de middag hebben alle leerlingen een half uur pauze. Leerlingen van het vso kunnen vijf minuten na het einde van de lestijd gehaald worden.

Maandag         08.45 – 14.45 uur
Dinsdag           08.45 – 14.45 uur
Woensdag       08.45 – 12.45 uur
Donderdag      08.45 – 14.45 uur
Vrijdag             08.45 – 14.45 uur

Schoolvakanties 2022-2023

Herfstvakantie            24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie             26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie      27-02-2023 t/m 03-03-2023
Paasweekend              07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie                24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart                 18 en 19-05-2023
Pinksteren                   29-05-2023
Zomervakantie            10-07-2023 t/m 18-08-2023

Scholing medewerkers/studiedagen

De studie(mid)dagen voor 2022-2023 zijn vastgesteld op:
Woensdag 28-09-2022 (hele dag)
Maandag 23-01-2023 (vanaf 12.45 uur))
Dinsdag 11-04-2023 (hele dag)
Donderdag 29-06-2023 (vanaf 12.45 uur)

Alle vso-leerlingen zijn dan vrij.

Klik hier voor de Kalender De Keerkring vso 2022-2023.