Visual

Schooltijden en vrije dagen

De Keerkring gaat uit van het wettelijk minimumaantal lesuren per schooljaar. Dit is 1.000 uur voor de vso-afdeling.

De school gaat uit van het wettelijk minimumaantal lesuren per schooljaar van 1.000 uur.

Maatregelen bij lesuitval

Algemeen uitgangspunt is dat er geen lessen uitvallen. Als een leerkracht door ziekte of verlof afwezig is, proberen we voor vervanging te zorgen of voert een onderwijsassistent of onderwijsbegeleider de vervanging uit. Soms moeten we de leerlingen verdelen over andere groepen. De afgelopen jaren hebben we als gevolg van het tekort aan invallers helaas een enkele keer ouders/ verzorgers moeten vragen om hun kind thuis te houden. Dit gebeurt alleen bij uiterste nood.

Schooltijden

Maandag         08.45 – 14.45 uur
Dinsdag           08.45 – 14.45 uur
Woensdag       08.45 – 12.45 uur
Donderdag      08.45 – 14.45 uur
Vrijdag             08.45 – 14.45 uur

Tussen de middag hebben alle leerlingen een half uur pauze. De woensdag kent geen middagpauze. Leerlingen van het vso kunnen vijf minuten na het einde van de lestijd gehaald worden.

Schoolvakanties 2023-2024

Herfstvakantie            14-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie             22-12-2023  vanaf 12.45 uur t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie      17-02-2024 t/m 25-02-2024
Paasweekend              29-03-2024 t/m 01-04-2024
Meivakantie                27-04-2024 t/m 12-05-2024
Pinksteren                   20-05-2024
Zomervakantie            12-07-2024 vanaf 12.45 uur t/m 25-08-2024

Scholing medewerkers/studiedagen

De studie(mid)dagen voor 2023-2024 zijn vastgesteld op:
Woensdag 27 september 2023
Donderdag 2 november 2023 vanaf 12.45u
Maandag 5 februari 2024
Dinsdag 2 april 2024
Donderdag 11 april 2024
Maandag 1 juli 2024 vanaf 12.45u

Alle vso-leerlingen zijn dan vrij.

Klik hier voor de Kalender De Keerkring vso 2023-2024.