Visual

Schooltijden

De Keerkring gaat uit van het wettelijk minimumaantal lesuren per schooljaar. Dit is 1.000 uur voor de vso-afdeling.

Als we door onvoorziene omstandigheden het minimum aantal lesuren niet kunnen behalen, schrappen we geplande studie- of vakantiedagen om zo aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Tussen de middag hebben alle leerlingen een half uur pauze. Leerlingen van het vso kunnen vijf minuten na het einde van de lestijd gehaald worden.

Maandag         08.45 – 14.45 uur
Dinsdag           08.45 – 14.45 uur
Woensdag       08.45 – 12.45 uur
Donderdag      08.45 – 14.45 uur
Vrijdag             08.45 – 14.45 uur

Schoolvakanties 2021-2022

Herfstvakantie            16-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie             25-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie      26-02-2022 t/m 06-03-2022
Paasweekend              15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie                23-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaart                 26-05-2022 en 27-05-2022
Pinksteren                   06-06-2022
Zomervakantie            09-07-2022 t/m 21-08-2022

Scholing medewerkers/studiedagen

De studiedagen voor 2021-2022 zijn vastgesteld op:
28-09-2021 (studiemiddag vanaf 12.45)
11-11-2021 (studiemiddag vanaf 12.45)
24-12-2021
07-03-2022
06-07-2022

Alle vso-leerlingen zijn dan vrij.

Klik hier voor de Kalender De Keerkring vso 2021-2022.