Visual

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor leerlingen die aangewezen zijn op aangepast vervoer. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van aangepast vervoer van en naar school. Hieronder leest u hoe dit werkt.

Omdat we uitgaan van maximale zelfstandigheid, stimuleren we het zelfstandig reizen met openbaar vervoer of per fiets. Een aantal leerlingen is echter aangewezen op aangepast vervoer om naar school te komen. Als de leerling aangewezen is op aangepast vervoer, kunnen de ouders dit jaarlijks aanvragen bij de eigen woongemeente. Het aangepast vervoer wordt betaald door de eigen gemeente die daarvoor contracten met taxibedrijven afsluit.

Richtlijnen leerlingenvervoer per gemeente

De richtlijnen voor het toekennen van aangepast (taxi)vervoer kunnen per gemeente verschillen. De gemeente Zoetermeer hanteert een afstandscriterium van zes kilometer tussen huis en school. Daarnaast dienen ouders aan te tonen dat de leerling door beperkingen of omstandigheden niet onder begeleiding gebracht kan worden per openbaar vervoer of eigen vervoer. Als ouders de leerling zelf halen en brengen of als de leerling met het openbaar vervoer of per fiets naar school komt, bestaat ook recht op een bepaalde vergoeding (www.zoetermeer.nl, kijk onder inwoners/leerlingenvervoer.)

Overleg tijdig bij veranderingen

Wanneer een wijziging in het vervoer van uw kind moet plaatsvinden, geeft u dat dan tijdig door aan de vervoerder. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een verhuizing of door weekendopvang. Indien de vervoerder pas op het laatste moment op de hoogte is van gewenste of noodzakelijke veranderingen, dan is het niet altijd mogelijk deze wensen te honoreren. Bij tijdig overleg is meestal wel een oplossing te vinden.

Schoolvervoerders

Connexxion: T 088 625 16 00
Taxi Wooning: T 010 521 6666
A12 Taxi Zoetermeer: T 079 500 0404
Taxi van der Laan: T 0172 520 042