Visual

Ouderbijdrage en actieve ouders

Ouderbijdrage

De Keerkring vraagt geen vrijwillige ouderbijdrage. Activiteiten die wij bijvoorbeeld met Kerst en Pasen organiseren, bekostigt de school vanuit de begroting.

Stichting Ouders van De Keerkring

Stichting Ouders van De Keerkring beheerde in het verleden de ouderbijdrage en oriënteert zich, nu de ouderbijdrage is afgeschaft, op haar nieuwe rol.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • vacature (voorzitter)
  • vacature (penningmeester)
  • Carrie van Geest (teamlid so en secretaris)
  • Astrid Jongejan (teamlid vso en secretaris)

Ouderraad so

De Keerkring heeft een ouderraad. Die heeft als specifieke taken het (mede) organiseren van schoolevenementen, koffieochtenden en feesten en het bevorderen van contacten tussen school en ouders. Daarnaast organiseert de ouderraad ouderinformatiemomenten over thema’s die de ouders aanspreken. De ouderraad bespreekt gemiddeld zeven keer per jaar de activiteiten en maakt concrete plannen voor de uitvoering hiervan. Als u interesse heeft in deelname aan de ouderraad, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind of aan een lid van de ouderraad.

De ouderraad heeft de volgende leden:

  • Myriam Coelers (team so)
  • Angelines Concepcion (team vso)
  • Astrid Jongejan (team vso)
  • Jolanda Scheer
  • Eline Dujardin
  • Priscilla Wartes