Visual

Commissie van begeleiding

De commissie van begeleiding (CvB) heeft binnen onze school een centrale rol in het traject van zorg en begeleiding.

De CvB ondersteunt de teamleden in de begeleiding van de leerlingen, is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg en beslist over terugplaatsing of overplaatsing naar andere vormen van (speciaal) onderwijs.

Commissie van begeleiding: samenstelling

De CvB bestaat uit de afdelingsdirecteur (voorzitter van de CvB), de psycholoog, de maatschappelijk werker (Stichting MEE) en de intern begeleider (IB’er) van De Keerkring. De commissie van begeleiding komt elke week bijeen.

Leerlingenzorg start direct na inschrijving

De leerlingenzorg start direct na inschrijving. Op grond van bestaande gegevens en eventueel aanvullend pedagogisch en didactisch onderzoek stellen we binnen zes weken na de start van de leerling op school het ontwikkelingsperspectiefplan op (OPP). De schoolarts maakt tevens deel uit van de commissie van begeleiding en sluit op afroep aan.