Visual

Specifieke leerlingbegeleiding

Ieder mens is uniek. Dat geldt dus ook voor onze leerlingen. Daarom krijgt iedereen op onze school begeleiding op maat.

Uit de besprekingen in de commissie van begeleiding (CvB) kunnen specifieke aandacht en begeleiding van leerlingen voortvloeien. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning, begeleiding of handelingsgerichte adviezen van deskundigen verbonden aan de school. Denk aan de psycholoog, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker, logopedist of MG-ondersteuner. Daarnaast werken we samen met verschillende netwerkpartners:

Visio

De school werkt nauw samen met Visio (expertisecentrum voor visuele beperkingen). Leerlingen met een ontwikkelingsachterstand kunnen ook visuele problemen hebben. Vaak kunnen deze leerlingen moeilijker aangeven dat zij slecht zien. Gedurende de schoolloopbaan kan bij twijfel een screening door Visio worden aangevraagd.
www.visio.org.

MEE

De medewerkers van MEE ondersteunen leerlingen en ouders als zij hulpvragen hebben over onderwijszorgbehoeften van de leerlingen. Medewerkers van MEE nemen regelmatig deel aan de CvB-gesprekken en houden een inloopspreekuur op school.
www.meezhn.nl.

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Bij specifieke gedragsproblematiek kan de school gebruikmaken van de deskundigheid en adviezen van het CCE.
www.cce.nl.

Steunpunt Autisme

Om zowel ouders/verzorgers als docenten en medeleerlingen te helpen begrijpen hoe leerlingen met autisme optimaal tot hun recht komen, is er het Steunpunt Autisme. Het steunpunt is onderdeel van AB Maurice Maeterlinck en biedt consultaties, cursussen, deskundigheidsbevordering en heeft een netwerk- en verwijsfunctie. Zie: www.steunpunt-autisme.nl

De Banjaard

Dit centrum ondersteunt leerlingen, school en ouders, biedt begeleiding en behandeling aan jeugd met een verstandelijke beperking en (het vermoeden van) psychiatrische problemen.
www.youz.nl/hoe-wij-helpen/banjaard.

Kristal Centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking (GGZ)

Voor diagnostisch onderzoek, advies en behandeling.
www.rivierduinen.nl/kristal.

Intermetzo

Gericht op leerlingen met hechtingsproblematiek en trauma.
www.intermetzo.nl.

Kentalis

Begeleiding en onderzoek voor leerlingen met een beperking in horen of communiceren.
www.kentalis.nl.

Middin

De begeleiders en behandelaren van Middin bieden ondersteuning en zorg bij diverse hulpvragen op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra.
www.middin.nl.

Opvoedpoli

De Opvoedpoli behandelt kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen. Zij doen dat in combinatie met ondersteuning bij opvoeden en het aanpakken van eventuele problemen die spelen bij het gezin.
www.opvoedpoli.nl.

JGH (Jeugd en Gezinshulp)

De medewerkers van JGH ondersteunen/ begeleiden ouders met diverse hulpvragen gericht op de onderwijszorgbehoeften van de leerlingen. Zij nemen regelmatig deel aan de CvB gesprekken op school en kunnen ouders ondersteunen met o.a. verwijzingen en de aanvraag van indicaties. Zij werken indicatiegericht.

Ipse de Bruggen

Ipse de bruggen biedt zorg aan mensen met een handicap. Zij ondersteunen hen bij hulpvragen over het leven van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in onze samenleving.
www.ipsedebruggen.nl.