Visual

Aanmelden

Aanmelden op De Keerkring is gedurende het gehele schooljaar mogelijk. Er is een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig.

Om toegelaten te kunnen worden tot onze school, dient een leerling te beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband.

Aanmelding De Keerkring so

Voor aanmelding op het so neemt u contact op met managementassistent Evelien de Vries via (so@keerkring.net).

Aanmelding De Keerkring vso

Voor aanmelding op het vso neemt u contact op met gedragsdeskundige Els Hufen (ehufen@resonansonderwijs.nl).

Voor het huidige schooljaar (2023-2024) is er op het so alleen nog plaats in de jongste groepen (leeftijd van 4-6 jaar).

Aanmelding gebeurt in de volgende vier stappen:

  1. Ouders/verzorgers melden hun kind aan via Evelien de Vries (so) of Els Hufen (vso).
  2. We nodigen ouders/verzorgers dan uit voor een kennismakingsgesprek.
  3. We stellen een dossier samen en sturen dat naar de Toelatingscommissie van het samenwerkingsverband waar uw kind onder valt.
  4. Nadat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, kan het plaatsingstraject op De Keerkring worden opgestart.

Aanmelding is gedurende het hele schooljaar mogelijk.

We kunnen niet alle leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring toelaten. Soms is een andere school de betere keuze en verwijzen we hiernaar door. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren vanwege speciale onderwijsbehoeften van een leerling of specifieke voorzieningen die nodig zijn.