Visual

Buitenschoolse opvang

Stichting IPSE | De Bruggen verzorgt dagelijks van 14.45 tot 17.45 uur en op woensdag van 12.30 tot 17.45 uur de buitenschoolse opvang.

Deze opvang is alleen voor leerlingen van De Keerkring en is in ons eigen gebouw. Voor dekking van de kosten van deze opvang kunt u een PGB (persoonsgebonden budget) of PVB (persoonsvolgend budget) aanvragen. Voor informatie over deze voorziening kunt u terecht bij het IPSE-zorgloket via telefoonnummer 0800 99 88 777 of e-mail: info@ipsedebruggen.nl