Visual

Waar staan wij voor?

Wij staan voor maximale zelfstandigheid van onze leerlingen. Op onze school bereiden we leerlingen voor op een zo volwaardig mogelijke deelname aan onze veelzijdige samenleving.

De Keerkring biedt speciaal onderwijs aan leerlingen vanaf vier jaar oud, die als gevolg van hun verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek geen regulier onderwijs kunnen volgen. Een deel van onze leerlingen heeft veel begeleiding nodig, doordat zij een IQ lager dan 35 hebben, vaak in combinatie met medische problemen of gedragsproblemen.

Basis voor goede en gezonde ontwikkeling

Onze leerlingen hebben in vergelijking met leerlingen in het regulier onderwijs een langzamer ontwikkelingstempo en een ander ontwikkelingsverloop. Door het bieden van een veilige omgeving, het opbouwen van  zelfvertrouwen en het leggen van de focus op wat leerlingen wél kunnen, leggen wij de basis voor een goede en gezonde ontwikkeling.

Zelfredzaamheid

De verschillen tussen de leerlingen zijn groot, bijvoorbeeld in verbale vaardigheden en de mate van zelfredzaamheid. Bij sommige leerlingen beperkt de belevingswereld zich tot de directe omgeving van huis en school, andere leerlingen hebben een bredere interesse die vergelijkbaar is met leeftijdsgenoten in het regulier onderwijs. Soms stromen leerlingen tussentijds uit naar het speciaal basisonderwijs of praktijkonderwijs. De meeste leerlingen blijven op De Keerkring. Zij zijn afhankelijk van de structuur en begeleiding in het speciaal onderwijs.

Aantallen

De Keerkring heeft op de afdeling speciaal onderwijs (so) ongeveer 80 leerlingen. Op onze afdeling werkt een team van circa 30 personen met diverse expertises. Zij verzorgen het onderwijs en de onderwijsondersteuning voor de leerlingen. Verschillende vrijwilligers en ouders verlenen daarnaast diensten aan de school.

Meer weten over De Keerkring? Neem contact met ons op via het algemene nummer, tel (079) 323 85 89.