Visual

Jeugdgezondheidszorg

Als de leerling 5 of 6 jaar is, doet de GGD een algemeen lichamelijk onderzoek. Daarnaast gaat de GGD via een gesprek in op het gedrag en sociaal functioneren.

Als de leerling 10 of 11 jaar is verricht de GGD opnieuw lichamelijk onderzoek en heeft de arts een gesprek met de leerling over school, vriendjes, pesten en leefgewoonten.

Als de leerling tussen 13 en 15 jaar is, doet de GGD nogmaals een onderzoek.