Visual

Jeugdgezondheidszorg

De GGD volgt met regelmaat de gezondheid van alle leerlingen van 4 tot 19 jaar. De dienst doet onderzoek naar de lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling. Vooraf krijgen de ouders hierover informatie. Aan de ouders en leerkracht wordt dan gevraagd een vragenlijst in te vullen. Heeft u als ouder/verzorger twijfels over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jeugdgezondheidszorg, telefoonnummer: (088) 054 99 99.