Visual

Belangenorganisaties

Wilt u meer informatie over een bepaalde aandoening of beperking, dan vindt u hieronder handige telefoonnummers en websites.

MEE Zuid-Holland Noord

MEE biedt informatie en advies, ondersteuning en belangenbehartiging aan mensen met een beperking.
Telefoon servicepunt (088) 775 20 00
www.meezhn.nl

Per Saldo

Belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget.
Telefoon (0900) 742 48 57
www.pgb.nl

Stichting Downsyndroom

De Stichting Downsyndroom (SDS) is opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij willen daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen.
Telefoon (0522) 28 13 37
www.downsyndroom.nl

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Vereniging voor ouders, hulpverleners en een ieder die met autisme te maken heeft.
Telefoon (030) 229 98 00
www.autisme.nl

Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. U kunt hiervoor terecht bij:
Telefoon (0800) 50 10.
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Stichting Inclusie en discriminatiebestrijding

Website: www.stichtingidb.nl

VIP Voor Vrijwilligers

Forum Zoetermeer
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
Telefoonnummer: (079) 346 61 11
E-mailadres: vrijwilligersondersteuning@zosamen.nl
Website: www.vipvoorvrijwilligers.nl

VsoP

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties.
Telefoon (035) 603 40 40
www.vsop.nl