Visual

Ons netwerk

Het netwerk van De Keerkring is breed, samen beter! Wij werken intensief samen met ouders en organisaties die het onderwijs ondersteunen of aanvullen, zoals partners in zorg, begeleiding of (beschut) werk.

Op De Keerkring geloven we in de kracht van het collectief. We staan voor een integrale aanpak van onderwijs en ondersteuning voor onze leerlingen. Daarom werken we intensief samen met leerlingen, ouders, professionals en partners die ons onderwijs ondersteunen of aanvullen. Samen verleggen we grenzen en bieden we onze leerlingen een passend, stimulerend en innovatief aanbod.

Samenwerkingsverbanden

De Keerkring maakt onderdeel uit van Resonans. Deze onderwijsstichting heeft zich herkenbaar en krachtig gepositioneerd binnen de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

De Keerkring so is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer: www.passendonderwijszoetermeer.nl
De Keerkring vso maakt deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Regsam, www.icoz.nl

Partners

Op De Keerkring werken wij graag en intensief samen met onze partners. Deze samenwerking is soms incidenteel en meestal structureel. De school maakt voor specialistische ondersteuning gebruik van externe partners.

Ouders

Ouders en groepsleiding werken beiden aan de ontwikkeling van de leerlingen. Daarom vinden wij een goede communicatie tussen school en ouders van groot belang. Zeker voor de kinderen die zelf moeite hebben met communiceren, zijn communicatie en samenwerking tussen ouders en school belangrijk om er zeker van te zijn dat de leerling het goed maakt. Daarom organiseren wij op verschillende manieren contactmomenten. Dat gebeurt onder meer via onze oudernieuwsbrief, een actuele schoolgids, bespreking van het ontwikkelingsperspectiefplan en ouderavonden. Ook gebruiken we Parro, een online communicatietool voor ouders en leerkrachten.