Visual

Samenwerkingsverbanden

De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs aan iedere leerling. De Keerkring maakt onderdeel uit van Resonans. Deze onderwijsstichting heeft zich binnen deze verbanden herkenbaar en krachtig gepositioneerd.

Samenwerkingsverbanden PO en VO

Een verzoek voor plaatsing op De Keerkring, verloopt via het samenwerkingsverband PO of VO dat hoort bij de woonplaats van uw kind.

Voor De Keerkring so is dit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer: www.passendonderwijszoetermeer.nl
De Keerkring vso maakt deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Regsam, www.icoz.nl

Regionale samenwerking

Daarnaast maken we, in verband met onze regionale functie, ook deel uit van andere SWV. De Keerkring maakt deel uit van stichting Resonans. Resonans is vertegenwoordigd in de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). Bij een groot aantal SWV hebben we een positie op bestuurlijk niveau. Dit is belangrijk om voorzieningen en financiën voor ons speciaal onderwijs zeker te stellen.

Hier vindt u een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarvan Resonans deel uitmaakt.

Informatie voor ouders

In elk samenwerkingsverband is een ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders en jeugdigen vinden daar informatie over bij passend onderwijs. Ze worden desgewenst ondersteund, zodat zij samen met school en samenwerkingsverband tot een zo passend mogelijk onderwijsaanbod komen. Informeren, steunen signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.

Informatie voor medewerkers

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Meer lezen over thema’s als samenwerking tussen verschillende onderwijstypen, professionalisering of de organisatie van de samenwerkingsverbanden. Kijk op de website Steunpunt Passend Onderwijs.