Visual

Afdelingsdirecteuren

De so- en vso-afdeling hebben afdelingsdirecteuren, die het gezicht zijn van de school. Zij ontvangen richting en ondersteuning van sectordirecteur en stafbureau.

Afdelingsdirecteuren

Afdelingsdirecteuren op De Keerkring zijn Simone van Rijn (afdeling so) en Miranda Gorissen (afdeling vso).
E-mail:
svanrijn@resonansonderwijs.nl
mgorissen@resonansonderwijs.nl.

Sectordirecteur

Stijnie de Graaf – sector zml/pro/vmbo: sdegraaf@resonansonderwijs.nl