Visual

Onze organisatie

Resonans is een organisatie met korte lijnen. We willen bereikbaar en benaderbaar zijn voor onze leerlingen, medewerkers, ouders en onze (keten)partners.

De onderwijsstichting waartoe De Keerkring behoort, omarmt een manier van werken die uitgaat van richting geven en ruimte bieden. Leidinggevenden en sectordirectie scheppen de voorwaarden waaronder medewerkers tot bloei kunnen komen. Zij kunnen zo het beste in leerlingen naar boven brengen, ongeacht hun beperking.

Het kind centraal

Onze professionals werken in een sfeer die zich kenmerkt door saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerling. Het unieke op onze school is dat groepsteams, therapeuten en andere deskundigen nauw samenwerken rondom de leerling. Wij stemmen onze aanpak af op de onderwijs- en ondersteuningsvraag van elke leerling.

Deskundige ondersteuning

Drie van onze leerkrachten zijn intern begeleider. Daarnaast zijn er leerkrachten die een ontwikkelverantwoordelijkheid hebben op het gebied van praktijkvakken, stagebeleid en uitstroom of onderwijs en kwaliteit. Ook zijn er leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor de integratie van stam- en praktijkonderwijs en stage. De psycholoog doet waar nodig onderzoeken bij de leerlingen en geeft op basis hiervan handelingsgerichte adviezen aan de leraren. De logopedist bevindt zich veelvuldig op de werkvloer en heeft een observerende, adviserende, coachende en ondersteunende functie op het gebied van communicatieve vaardigheden. Er zijn kortdurende observatie- en/of intensiveringsprogramma’s met leerlingen mogelijk. Schoolmaatschappelijk werk huren we in bij stichting MEE.

Verschillende niveaus

Onze leerlingen hebben uiteenlopende onderwijsbehoeften. Om de leerlingen optimaal te laten profiteren van het onderwijs, kent de school afdelingen met daarbinnen verschillende niveaus. Dit noemen we profielen. Het doel hiervan is het ontwikkelingsperspectief van de leerling te verduidelijken op de korte en langere termijn.