Visual

GMR

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zitten leden namens de schoolteams van de Resonans-scholen en leden namens de ouders. De GMR werkt in een open cultuur met sectordirectie en college van bestuur. Ook vanuit De Keerkring is er een afvaardiging.

Door samenspel tussen de personeels- en oudergeleding kunnen we verschillende inzichten en achtergronden gebruiken om van elkaar te leren en verbeteringen aan te brengen. We informeren ouders en medewerkers regelmatig en bieden hen de mogelijkheid tot het inzien van GMR-stukken, onder meer via deze website.

Thema’s van alle scholen

De GMR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen. De GMR behandelt thema’s die alle Resonans-scholen aangaan. Resonans is de stichting waartoe De Keerkring behoort. Onder Resonans vallen de zml-scholen: Korte Vlietschool en Het Metrum, De Duinpieper, Het Duin, De Oeverpieper en De Keerkring, en scholen voor lg/(e)mb/lz: de Maurice Maeterlinckschool, De Thermiek, Vso Leystede en De Witte Vogel.

De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR van alle Resonans-scholen.

Kijk voor een overzicht van de leden op de website van Resonans.