Visual

Medewerkers

Ons team verzorgt met plezier, geduld en creativiteit het onderwijs en de onderwijsondersteuning. Zij werken daarbij intensief samen.

Afdelingsdirecteur

Simone van Rijn (afdeling so)
Miranda Gorissen (afdeling vso)

Intern begeleiders

Erica van Wensveen (so)
Lieneke Reitsma (so)

Coördinatoren

Femke van Wijk (leerlingzorg, voorzitter CvB):
fvanwijk@resonansonderwijs.nl
Arianne den Riet (onderwijs & kwaliteit):
adenriet@resonansonderwijs.nl
Denise Distelvelt (praktijkonderwijs):
ddistelvelt@resonansonderwijs.nl
Sarinka Smid (stage en uitstroom):
ssmid@resonansonderwijs.nl

Psycholoog

De psycholoog doet waar nodig onderzoeken bij de leerlingen en geeft op basis hiervan handelingsgerichte adviezen aan de leraren.

Annelies Kruiper

Logopedist

De logopedist bevindt zich veelvuldig op de werkvloer en heeft een observerende, adviserende, coachende en ondersteunende functie op het gebied van communicatieve vaardigheden.

Thessa van Wanrooij

Stagebureau

Angelines Concepcion

Onderwijsteam

De leraren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen. De klassenassistenten hebben onderwijsondersteunende en verzorgende taken. De leraarondersteuners hebben een pedagogisch didactische vooropleiding. Zij mogen, onder eindverantwoordelijkheid van een leraar, coördinator onderwijs of intern begeleider, lesgeven aan (groepen) leerlingen. De leerlingen krijgen bewegingsonderwijs en in het so ook zwemles van een vakleerkracht.

Ondersteuning

Op De Keerkring werken ook administratief ondersteuners en onze conciërge. Verder zijn we blij met onze vrijwilligers die ondersteunen bij activiteiten.