Visual

Organogram

Organisatiemodel Resonans

Klik hier voor de PDF van het organisatiemodel.

Resonans, waartoe De Keerkring behoort, ziet eruit als een netwerkorganisatie met een sectorale aansturing en drie managementlagen.

Organogram