Visual

Stafbureau

Medewerkers van het stafbureau geven professionele ondersteuning aan de afdelingsdirecteuren, sectordirecteuren en het college van bestuur bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Het team van het stafbureau bestaat uit de volgende medewerkers:

Controller:

Cor Bakker – cbakker@resonansonderwijs.nl

Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie:

Evy Kruijthof – ekruijthof@resonansonderwijs.nl

Beleidsadviseur HR:

Laura Rijsbergen – lrijsbergen@resonansonderwijs.nl

Staffunctionaris HR:

Elise Tom – etom@resonansonderwijs.nl

Beleidsadviseur Huisvesting en Veiligheid:

Lisa van Raam – lvanraam@resonansonderwijs.nl

Beleidsadviseur IT:

Peter de Boer – pdeboer@resonansonderwijs.nl

Managementassistent:

Mirjam van Kempen – mvankempen@resonansonderwijs.nl