Visual

Kwaliteit

We zijn aanspreekbaar op de kwaliteit die wij bieden en streven naar tevreden leerlingen, ouders, medewerkers en partners.

Kwaliteit en keurmerk

Organisaties en scholen willen zich onderscheiden. Er ontstaan diverse kwaliteitssystemen, keurmerken en labels. Ons doel is het bieden van goed onderwijs, waarbij we ons aanbod en onze organisatie voortdurend ontwikkelen en verbeteren. De Keerkring heeft het keurmerk Kwaliteit Speciaal Onderwijs (KSO). Dit is een externe prikkel om kwaliteit te blijven bieden. Ook versterkt een keurmerk het vertrouwen bij leerlingen, ouders en stakeholders.

Bovengemiddelde opbrengsten

De Keerkring staat voor gespecialiseerd onderwijs van goede kwaliteit. We werken opbrengstgericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de hand van meetbare resultaten. Wij streven naar bovengemiddelde opbrengsten van het onderwijs. We monitoren deze opbrengsten en kwaliteit voortdurend. Wij zijn hierover transparant en werken voortdurend aan verbetering.

Inzicht en toetsing

Wij nemen onze visie en missie serieus, daarom is het belangrijk dat wij inzicht hebben in de kwaliteit van ons handelen. We nemen de tijd om te luisteren naar elkaar, zodat wij scherp blijven en actief werken aan kwaliteit en verbetering. Wij toetsen daarom regelmatig de kwaliteit van ons werk via interne en externe audits, tevredenheidsonderzoeken en evaluatiemomenten. We werken planmatig, systematisch en cyclisch. De Keerkring gebruikt het KSO om de kwaliteit van ons werk en onze opbrengsten kritisch te volgen. We monitoren cyclisch de voortgang van onze plannen (schoolplannen, persoonlijke ontwikkelingsplannen, groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven).

Inspectie van het onderwijs

De Keerkring valt onder de Inspectie van het Onderwijs. In haar toezichtskader staat het zogenaamde risicogestuurde toezicht centraal. De inspectie maakt eerst een analyse van de risico’s van de onder één bestuur vallende scholen. Daarna spreekt de inspectie voor elke school een arrangement af met het bestuur. De Inspectie van het Onderwijs bezocht voorjaar 2018 De Keerkring. Het verslag van dit bezoek vindt u elders op deze website. Het verrichte kwaliteitsonderzoek was voor de inspecteur aanleiding onze school opnieuw een zogenoemd ‘basisarrangement’ toe te kennen. Dit houdt in dat de inspectie tijdens het onderzoek geen redenen vond het toezicht te intensiveren en constateerde dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. De inspectie is bereikbaar via internet, e-mail en telefoon: www.onderwijsinspectie.nl, info@owinsp.nl en (0800) 80 51 (gratis, voor vragen over onderwijs).

Onder ‘Documenten’ vindt u in het schoolplan meer over onze kwaliteitszorg en onze ambities op dit gebied.