Visual

Waar staan wij voor

Wij staan voor maximale zelfstandigheid van onze leerlingen. Op onze school bereiden we hen voor op een zo volwaardig mogelijke deelname aan onze veelzijdige samenleving.

De Keerkring biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen van 4-18 jaar, die als gevolg van hun verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek geen regulier onderwijs kunnen volgen. Een deel van onze leerlingen heeft veel begeleiding nodig, doordat zij een IQ lager dan 35 hebben, vaak in combinatie met medische problemen of gedragsproblemen. Onze leerlingen hebben in vergelijking met leerlingen in het regulier onderwijs een langzamer ontwikkelingstempo en een ander ontwikkelingsverloop. Door het bieden van een veilige omgeving, het opbouwen van zelfvertrouwen en het leggen van de focus op wat leerlingen wél kunnen, leggen wij de basis voor een goede en gezonde ontwikkeling.

Zelfredzaamheid

De verschillen tussen de leerlingen zijn groot, bijvoorbeeld in verbale vaardigheden en de mate van zelfredzaamheid. Bij sommige leerlingen beperkt de belevingswereld zich tot de directe omgeving van huis en school, andere leerlingen hebben een bredere interesse die vergelijkbaar is met leeftijdsgenoten in het regulier onderwijs. Soms stromen leerlingen tussentijds uit naar het speciaal basisonderwijs of praktijkonderwijs. De meeste leerlingen blijven op De Keerkring. Zij zijn afhankelijk van de structuur en begeleiding in het speciaal onderwijs. De leerlingen stromen rond hun 18e uit naar dagbesteding, beschut werk of een betaalde baan in het vrije bedrijf.

Aantallen

De Keerkring heeft in totaal circa 180 leerlingen verdeeld over twee afdelingen, speciaal onderwijs (so) met ruim 90 leerlingen en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met ongeveer 85 leerlingen. Op De Keerkring werkt een team van circa 70 personen met diverse expertises. Zij verzorgen het onderwijs en de onderwijsondersteuning voor de leerlingen. Verschillende vrijwilligers en ouders verlenen daarnaast diensten aan de school.

Koersplan Resonans

De Keerkring behoort tot Resonans speciaal onderwijs. Waar wij voor staan vindt de basis in het Koersplan Resonans. De missie, visie en kernwaarden in dit plan vormen de kaders voor ons dagelijks handelen in de onderwijspraktijk voor de jaren 2024-2028. Het koersplan vormt het strategisch kader voor ons schoolplan en de groeps-/jaarplannen van De Keerkring-afdelingen afzonderlijk. Eén ding hebben ze gemeen: beide afdelingen zijn gericht op het creëren van een betekenisvol en uitdagend leerklimaat voor onze leerlingen.

Lees meer over het Koersplan Resonans en bekijk de animatie.

Meer weten?

Meer weten over De Keerkring? Neem contact met ons op via het algemene nummer, tel (079) 341 05 36.