Visual

Visie/missie

Het onderwijs op de Keerkring streeft door opvoeding, vorming en ontwikkeling naar een voor iedere leerling maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid.

Onze visie: Waar wij in geloven (overtuiging)

Maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid

De leerlingen van onze school beschouwen wij als volwaardige burgers in onze samenleving. Zeer moeilijk lerende leerlingen zijn in staat te participeren, te werken en van betekenis te zijn in de omgeving waarin zij wonen en leven.

Samen beter, beter samen

Leerlingen van De Keerkring hebben andere mensen nodig om op een goede wijze te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Personeel heeft andere mensen nodig om goed onderwijs te verzorgen en heeft ouders c.q. verzorgers nodig  om de ontwikkeling van ieder kind te stimuleren. Met samenwerken kom je verder!

Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs

Wij streven naar een professionele cultuur met daarin ruimte voor onze meesters in gespecialiseerd onderwijs. We leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. De Keerkring creëert een professionele cultuur die uitdaagt tot zelfstandig functioneren en ontwikkelen. Dat sluit aan bij het 6R-model, een besturingsfilosofie die uitgaat van maximaal gebruik van talent en wederzijds vertrouwen.

Onze missie: Waar wij voor gaan (opdracht)

Maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid

Door leerlingen mede-eigenaar te maken van hun leerproces en te werken aan doelen die de zelfstandigheid vergroten worden zij maximaal zelfstandig en minimaal afhankelijk. We betrekken hier nadrukkelijk de ouders, de omgeving en de maatschappij buiten het schoolgebouw bij. Meer leertijd, praktijkervaring en participeren in de maatschappij zijn essentieel voor onze leerlingen om de weg naar de toekomst te bereiden. Ons onderwijs is erop gericht dat de leerlingen bij het verlaten van de school rond 18-jarige leeftijd zo zelfstandig mogelijk functioneren op de gebieden wonen, werken, samenleven en vrije tijd. Na uitstroom blijven wij leerlingen twee jaar lang volgen.

Samen beter, beter samen

Om leerlingen volop ontwikkelingskansen te geven binnen en buiten onze school, is samenwerking met partners essentieel. De participatie van onze leerlingen in de maatschappij vraagt samenwerking met onder andere gemeenten, bedrijven en zorginstellingen. Altijd staan de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling centraal. Aan het einde van de schoolperiode zijn de leerlingen voldoende toegerust voor een passend uitstroomperspectief.

Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs

De gezamenlijke opdracht die wij voor ieder kind hebben, realiseren wij met elkaar. De aanpak en het ontwikkelingsperspectief met passende doelen overleggen wij onderling. Op maat, op niveau en in tempo stemmen wij ons onderwijs af op de ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Ook leren wij van collega’s buiten onze school. Kritische ‘vrienden’ verbeteren onze kwaliteit en wij geloven dat De Keerkring een lerende organisatie is die continu op zoek is naar verbetering en ontwikkeling.