Visual

Omgang met elkaar

Door het stellen van regels en een positieve benadering van de leerlingen werken we aan een veilige omgeving voor de leerlingen.

Respectvolle samenwerking

Als uw kind zich veilig voelt op school, komt het gemakkelijker tot leren. De positieve benadering is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en het behouden van het welbevinden van de leerlingen. De teamleden gaan op een respectvolle wijze om met de leerlingen, ouders en collega’s. Wij bevorderen dat de leerlingen onderling ook op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Het team gaat steeds zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden van iedere leerling. Ze stemmen leer- en ontwikkelingsdoelen, maar ook maatregelen, hierop af. Wij verwachten ook een respectvolle omgang van ouders en derden.

 Het gedragsprotocol is voor het so samengevat in:

 • Iedereen hoort erbij.
 • Let op jezelf.
 • Houd je handen en voeten bij jezelf.
 • We gebruiken aardige woorden.
 • We houden alles netjes en schoon.
 • Luister naar elkaar.

Het gedragsprotocol is voor het vso samengevat in:

 • Iedereen hoort erbij.
 • Let op jezelf.
 • Houd je handen en voeten bij jezelf.
 • Let op je woorden.
 • Houd alles netjes, schoon en heel.
 • Luister naar elkaar.
 • Denk eerst voordat je doet.

Wat spreken we samen af?

Samen beter! Dat geldt zeker voor de relatie die wij met de ouders van onze leerlingen hebben. Vanuit onze visie dat iedereen waardevol is en recht heeft op een passende plek in de maatschappij, willen wij een veilig en stimulerend klimaat voor onze leerlingen creëren. Dat doen we graag samen met u!

Ouders van leerlingen bij Resonans:

 • beseffen dat hun eigen levensstijl en ideeën invloed hebben op hun mening, maar conformeren zich in de school aan de visie en opvattingen van Resonans, speciaal onderwijs;
 • zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie voor de leerlingen en handelen hiernaar;
 • behandelen iedereen met respect en spreken anderen aan op ongewenst gedrag, op basis van deze gedragscode;
 • bevorderen sociale veiligheid voor de leerlingen, medewerkers en andere ouders.

Wilt u inhoudelijk meepraten over ons beleid, neem contact op met de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad.