Visual

Brede vorming

Op De Keerkring zorgen we voor een brede vorming van onze leerlingen. Zo bieden we hen de beste kansen op een volwaardige en zelfstandige toekomst, maximaal zelfstandig!

Kerndoelen speciaal onderwijs

De Keerkring werkt met de wettelijk bepaalde kerndoelen voor zeer moeilijk lerenden zoals beschreven in de brochure Kerndoelen speciaal onderwijs voor deze leerlingen.

Deze kerndoelen beschrijven wat de overheid vindt dat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Er is een onderscheid in leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke kerndoelen. Bij elkaar zorgen die voor een brede vorming van de leerling.

Ontwikkeling

Ons onderwijsaanbod richt zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, het  ontwikkelen van creativiteit en het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs gaat er ook vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.